Over BRZO.nu

BRZO.nu is gevestigd in Etten-Leur, en gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang van regelgeving rond de onderwerpen:

  • BRZO regelgeving en uiteenlopende externe veiligheid vraagstukken
  • Milieuvergunningen voor BRZO bedrijven
  • Ruimtelijke ordening in relatie tot de externe veiligheid problematiek
  • Optimalisatie Veiligheidsbeheerssysteem VBS
  • Gevolgen van de Seveso III richtlijn voor de bedrijfsactiviteiten

Wij zorgen ervoor dat BRZO bedrijven zo praktisch en simpel mogelijk met wetgeving, normen en regelingen kunnen omgaan. BRZO.nu heeft veel ervaring in de omgang met overheden, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse BRZO inspecties, waaraan de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio en de inspectie SZW deelnemen.

Waar mogelijk spelen wij in op de aanwezige inzet binnen het bedrijf, en bouwen daarmee een wisselwerking op, zodat we op het juiste moment de gewenste en passende inzet leveren.

Team van ervaren senior consultants

BRZO.nu beschikt over een team van ervaren senior consultants met uiteenlopende specialismen. Daarnaast werken wij op projectbasis samen met andere deskundige bureaus, zodat wij in staat zijn om vragen adequaat op te pakken en af te handelen, en waarmee ook de continuïteit is gewaarborgd.

Onze adviseurs hebben inzicht in de problematiek en zijn in staat zich in te leven in de vragen van onze klanten. Daar waar mogelijk denken we mee in alternatieven. Met de BRZO materie moet met gezond verstand worden omgegaan, aangevuld met een flinke dosis pragmatisme en kostenbewustzijn.