Veiligheidsbeheerssysteem VBS

Vereenvoudigen en efficiënter maken Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Veel Brzo bedrijven zijn toe aan een actualisatie of vereenvoudiging van het bestaande VBS. Vaak wordt dit duidelijk naar aanleiding van een Brzo inspectie. Ook is de nieuwe Seveso III richtlijn / Brzo-2015, waarin een nieuwe opbouw van het VBS is opgenomen, aanleiding om het systeem eens goed tegen het licht te houden, en vooral praktischer hanteerbaar te maken.

Brzo.nu helpt u op een zeer pragmatische wijze het bestaande VBS te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Middels het uitvoeren van een GAP-analyse krijgt u goed inzicht op welke wijze u het VBS veel beter kunt laten aansluiten op uw huidige bedrijfsactiviteiten, en waarbij wij ook gelijk kijken naar de hieraan gestelde wettelijk eisen.

Opzet Veiligheidsbeheerssysteem

Bedrijven die vallen onder het Brzo, het Besluit Risico Zware Ongevallen, dienen te beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s.

Het beschikken over een VBS geldt ook voor ARIE-plichtige bedrijven.

Het totale Veiligheidsmanagementsysteem binnen een onderneming wordt gevormd door het Preventiebeleid Zware Ongevallen en het ter uitvoering en vaststelling van dit PBZO beleid opgestelde en geïmplementeerde Veiligheidsbeheerssysteem.

Brzo.nu kan u op een praktische manier helpen met de ontwikkeling en implementatie van uw VBS.