Overige diensten

Brzo nu is gespecialiseerd in het geven van ondersteuning aan Brzo bedrijven op specifieke Brzo onderwerpen.

Daarnaast bieden wij de volgende diensten aan:

  • assistentie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning / WABO
  • ondersteuning aan Bevi bedrijven
  • advies opslag gevaarlijke stoffen / PGS-15 richtlijn en voorschriften
  • opstellen uitgangspuntendocument UPD
  • ATEX en explosieveiligheidsdocument
  • ARIE, aanvullende RIE gevaarlijke stoffen
  • transport door buisleidingen / BEVB en REVB / Carola berekeningen
  • transport per spoor / RBM II berekeningen
  • domino-effecten Brzo
  • bedrijfsnoodplan