Milieu Risico Analyse MRA

Onderdeel van het Veiligheidsrapport (VR) is de Milieu Risico Analyse (MRA). Deze richt zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater.

Niet voor alle Brzo bedrijven is de MRA relevant, want dit is o.a. afhankelijk van de nabijheid van oppervlaktewater en de soorten opgeslagen stoffen.

Een MRA wordt uitgevoerd in 4 stappen:

  1. Selectie van stoffen en insluitsystemen op basis van drempelwaarden;
  2. Beschrijving van de stand van de veiligheidstechniek;
  3. Analyse en modellering restrisico’s met het programma Proteus 4.5, voorheen Proteus 3;
  4. Risico’s van de RWZI.

De MRA biedt inzicht in:

  • Aanwezige waterbezwaarlijke stoffen;
  • Installaties waar deze stoffen zich in bevinden;
  • Afstromingroutes naar het oppervlaktewater;
  • De getroffen maatregelen om calamiteiten te beheersen;
  • Effecten van de uitstroming op het oppervlaktewater;
  • Maatregelen om effecten (verder) te reduceren.

Om de risico’s te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Proteus 4.5.

Brzo.nu helpt u met het uitvoeren van de Milieu risico analyse en de Proteus IV berekeningen. Ook zijn wij uw gesprekspartner richting overheden, en lossen wij knelpunten op.