Brzo en overstromingsrisico

Brzo bedrijven moeten inzicht verschaffen in hun mogelijke overstromingsrisico’s vanuit de omgeving. Dit zijn de zogenaamde “externe factoren”, waar het bedrijf zélf geen directe invloed op heeft. De basis om meer inzicht te verschaffen is gelegd in artikel 13 van het RRZO-2015.

Concreet moeten Brzo bedrijven een inschatting maken van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke overstroming van de locatie. Ook moeten maatregelen zijn beschreven ter beperking van mogelijk overstromingsgevaar.

In bijlage L van de PGS-6 (Brzo-2015) wordt dit aspect nader uitgewerkt.

Aanpak analyse van overstromingsrisico’s

Om het overstromingsrisico voor een locatie te kunnen bepalen, kan de volgende aanpak worden gevolgd:

  1. Inzicht verschaffen in de kans op een overstroming van de Brzo locatie
  2. Inzicht verschaffen over de wijze waarop een bedrijf gealarmeerd wordt bij een dreigende overstroming
  3. Inzicht verschaffen in mogelijke gevolgen in geval van een overstroming van de locatie
  4. Inzicht verschaffen in mogelijke maatregelen ter beperking van eventuele gevolgen.

Heeft u hulp nodig bij het in beeld brengen van overstromingsrisico’s?

Brzo.nu is specialist in het ondersteunen van Brzo bedrijven. Wij hebben een jarenlange ervaring met praktische advisering van uiteenlopende Brzo vraagstukken.

Wij kunnen u helpen met het in beeld brengen van de overstromingsrisico’s. Neem (vrijblijvend) contact met ons op.