BRZO.nu is de oplosser voor al uw BRZO vraagstukken

BRZO.nu biedt alle mogelijke hulp en ondersteuning aan bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. BRZO bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning tevens te voldoen aan eisen uit de BRZO regelgeving. Wij bieden de juiste en praktische hulp aan bedrijven rond complexe vraagstukken op het gebied van Externe Veiligheid en BRZO.

Op deze site leest u aan welke verplichtingen BRZO bedrijven moeten voldoen volgens de nieuwe BRZO-2015 en RRZO-2015 regelgeving, en op welke wijze wij u daarbij kunnen helpen.

Ondersteuning voor BRZO bedrijven:

U kunt bij ons terecht voor uw vragen over: