BRZO.nu is de oplosser voor al uw BRZO vraagstukken

In Nederland zijn circa 400 bedrijven die vallen onder de BRZO regelgeving (Besluit Risico Zware Ongevallen). BRZO bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning tevens te voldoen aan eisen uit de externe veiligheidsregelgeving. Wij bieden de juiste en praktische hulp aan bedrijven rond complexe vraagstukken op het gebied van Externe Veiligheid.

Op deze site leest u aan welke verplichtingen BRZO bedrijven moeten voldoen volgens de BRZO-2015 en RRZO-2015 regelgeving, en op welke wijze wij u daarbij kunnen helpen.